سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ناصربخت – دانشجوی رشته MBA- دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر مر
نرجس ناصربخت – تحلیلگر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یادگیری تکنولوژی ، هم اکنون نقشی حیاتی برای بنگاه هایی که قصد بقا در عصر فراصتعتی را دارند، ایفا می نماید. بر این اساس در قسمت نخست این مقاله به اهمیت و ضرورت بحث یادگیری پرداخته خواهد شد و بنگاه به این مقوله از منظری که منحصر به مرزهای درون بنگاه نیست، مورد بررسی قرار می گیرد. در قسمت بعدی مقاله با توجه به ساختار صنعتی کشور، اقتصاد مبتنی بر یادگیری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مفاهیم مرتبط با شبکه های یادگیری، با تاکید بر خوشه های دانش بنیان در قسمت سوم مقاله مورد توجه قرار گرفته است ودر بخش های بعدی آن، به ارتباط خوشه های دانش بنیان وصنایع مبتنی بر تکنولوژیهای بالا توجه گردیده است. ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم جهت توسعه تکنولوژی در خوشه های دانش بنیان، بحث بعدی مقاله می باشد و در انتهای مقاله، جمع بندی مباحث ارائه شده است.