سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی آزرمسا – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ضرورت ایجاد یک شبکه ایستگاه های اندازه گیری، جهت رفتار سنجی اقلیم امواج در نزدیک سواحل کشور مورد بررسی قرار می گیرد. سیستم های جمع آوری آنی داده ها، اطلاعات مفیدیرا برای برنامه ریزان، مهندسین، محققین، دریانوردان، صیادات و سایرین جهت استفادهآنی و یا استفاده های بعدی، فراهم می آورد. برنامه با هدف برآورده ساختن نیازهای موسسات مختلف در زمینه اندازه گیری موج و سایر پارامترهای محیطی و اقلیمی پایه گذاری شده و هدف دراز مدت آن ارائه یک ارزیابی جامع از وضعیت محیط ساحلی است.