سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

بهرام نوازنی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

در طول بیش از ۲۰ سال که از تدوین سرفصل ها و برنامه های درسی از جمله برنامه درو س کارشناسی علوم سیاسی در وزارت علوم می گذرد، تحولات چشمگیری در سیاست داخلی، سیاست خارجی و همچنین در نظام بین المللی روی داده است که بسیاری از موضوعات و مسائل درسی گذشته ر ا به تاریخ سپرده و در مقابل بسیاری دیگر را از نو مطرح کرده که در بوته برنامه دروس کنونی نمی گنجد. این موضوع با وجودی که از لحاظ نظری مورد اجماع صاحب نظران و اساتید رشته علوم سیاس ی است ،اما به لحاظ عملی تلاش چشمگیری در بازبینی دروس وانطبا ق آنهابا موضوعات ومسایل متحول صورت نگرفته است و تلاش ارزشمند دوسال گذشته دانشگاه های تهران،شهیدبهشتی و اصفها ن دراین زمینه هم جز در موارداندک وجابجایی عناوین، کاری از پیش نبرده است . این مقاله به مطالعه انتقادی دروس دوره کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه های ایران و تطبیق آنها با دروس دوره مشابه دردانشگاه های بزرگی همچون هاروارد و نورت وسترن در ایالات متحده وکارلتون و بریتیش کلمبیا در کانادا می پردازد . این دانشگاه ها که از نمونه های برترجهانی هستند برنامه های درسی خود را با سه سطح مطالعه و تحلیل خرد، میانی و کلان منطبق ساخته اند. علاوه براین هر یک از این دانشگاه ها ضمن حفظ موضوعات مشترک دربخش مبانی و نظریه های سیاست وگرایش های وابسته به آن ، دروس ویژه ای را برای مطالع ه و تحلیل موضوعات ومسایل متناسب با فرهنگ،تاریخ و جغرافیای منحصر به فرد خود ارائه کرده اندکه می تواندراهنمای مفیدی دربازبینی دروس کارشناسی علوم سیاسی باشد.