مقاله ضرورت بازنگري در بخش ريشه شناسي فرهنگ سخن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۵۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ضرورت بازنگري در بخش ريشه شناسي فرهنگ سخن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريشه شناسي
مقاله فرهنگ سخن
مقاله واژه فارسي
مقاله واژه دخيل
مقاله ريشه واژه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«فرهنگ فارسي سخن» را مي توان تحولي در عرصه فرهنگ نويسي زبان فارسي برشمرد که برجسته ترين ويژگي آن توجه به جنبه ها و اصول فرهنگ نگاري علمي در دوره اي است که زبان فارسي با خلئي جدي در اين حوزه روبه روست. اهميت دادن به مقوله ريشه شناسي واژه ها در کنار توجه به مقوله هايي چون بهره گيري از پيکره زباني در روند گزينش واژه ها، توجه به جنبه هاي گرايش زباني و حوزه کاربرد واژه ها، ارايه مثالها و شواهد مناسب و مواردي از اين دست از جمله ويژگيهايي است که اين اثر را از ديگر آثار موجود، متفاوت ساخته است. به رغم دقت نظر و اهميتي که در اين اثر به مقوله ريشه شناسي واژه ها داده شده است، شاهد کاستيهايي در اين بخش هستيم که در اين نوشتار، اين گونه کاستيها در سه بخش بررسي و تحليل شده است .