مقاله ضرورت بازنگري فرم ثبت اطلاعات بيهوشي (نامه سردبير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: ضرورت بازنگري فرم ثبت اطلاعات بيهوشي (نامه سردبير)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم بيهوشي
مقاله بيهوشي
مقاله نقد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کامل نبودن اطلاعات بيهوشي ثبت شده در فرم بيهوشي، مي تواند در هنگام نياز به اقدامات درماني منجر به تصميم گيري باليني ضعيف شده و در نتيجه تاخير در ارايه به موقع خدمات را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهميت فرم ثبت اطلاعات بيهوشي، نسبت به بازنگري، طراحي پيشنهاد فرم جديد اقدام شده است.
روش کار: با بررسي شبکه جهاني و سايت هاي ASA، AHIMA، ONS، CMS و فرم ثبت اطلاعات بيهوشي موجود در ايران، فرم جديد طراحي گرديد.
نتيجه گيري: ثبت اطلاعات در فرم جديد همراه با جزييات مربوط به آن مي تواند از بروز مشکلات حين بيهوشي پيشگيري نمايد و همچنين سبب ارتقا مراقبت از بيمار، بهبود امر قضاوت در موارد قانوني و بهبود سيستم کد گذاري پروسيجرها شود.