سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمود رئوفی فرد – کارشناس ارشد هواشناسی- اداره کل هواشناسی استان قم

چکیده:
بارندگی کم و کمبود منابع آبی در استان قم، همواره اغلب فعالیت های بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی و گردشگری مذهبی آن را تحت تأثیر قرار می دهد و این امر ایجاب می نماید که آمایش سرزمین برای کشت محصولات کشاورزی بر اساس مسائل آب و هوایی نه تنها در استان قم بلکه در سراسر کشور صورت پذیرد و سبب شود که در برنامه ریزی و تصمیم گیری های امور کشاورزی بصورت علمی، با نگرش حفظ منابع آبی و سفره های آب زیرزمینی کمک مؤثری ارائه نماید تا نتیجه مهم در بخش کشاورزی منطقه مبنی بر تولید غذای بیشتر از آب کمتر انجام پذیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از استخراج آمار بانک اطلاعات زراعت کل کشور و استان قم طی دوره ده ساله (سالهای زراعی ۹۰-۸۱) و مقایسه آنها و استخراج و ترسیم پارامترهای جوی و اشاره به اقلیم منطقه، وضعیت محصولات مهم کشاورزی استان قم با مصرف بالای آب و تأثیر پذیری اقلیمی آنخا مورد ارزیابی قرار گیرد. بی شک اگر مسائل کشاورزی و کشت و کار بر اساس شرایط اب و هوائی مورد انتظار سازماندهی شوند، اثر بخشی آنها افزایش می یابد و سود اقتصادی قابل توجهی نیز عاید خواهد شد.