سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هاله کیایی –
طاهره پرهیزکاری –
سعیده خضیر –
محمدسعید محمدی –

چکیده:

طی چند دهه گذشته جامعه با یکی از مهم ترین پیامدهای توسعه صنعتی مواجه شده است. حمل ودفع نامناسب مواد زائد که سهم بزرگی از کل آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد و اثرات مخرب آن در ایجاد بحران های زیست محیطی کاملاً مشهود است. کشورهای زیادی تلاش کرده اند تا تکنولوژی مناسب و روش های علمی برای مدیریت مواد زائد خطرناک خود را ارائه نمایند. با این وجود مدیریت مواد زائد خطرناک هنوز در حال پیشرفته و توسعه می باشد. کشورما نیز از این قائده مستثنی نبوده و لازم است کنترل آلودگی همگام با توسعه صنایع به پیش رود. در حال حاضر اکثر صنایع فاقد یک سیستم مدیریت مناسب جهت دفع مواد زائد خطرناک می باشند و این امر آینده محیط زیست را با مشکلات جدی رو به رو خواهد نمود. برای ایجاداین سیستم مدیریت باید در درجه اول به شناسایی و طبقه بندی مواد زائد خطرناک تولیدی درمنطقه مورد مطالعه پرداتخت. چرا که آگاهی از ویژگی های یک ماده زائد خطرناک و به طور کلی شناسایی این مواد می تواند صاحب نظران را در انتخاب روش های تصفیه و نگهداری و دفع مناسب این مواد یاری نماید. در این تحقیق با تکیه بر هدف شناخت نوع مواد زائد صنعتی در استان قزوین، اهمیت توجه خاص به این مقوله از نقطه نظر کمی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، ارزیابی واحدهای صنعتی مستقر به صورت پایش و برآورد آماری انجام شده است.