سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یزدچی – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر، دلایل متعددی باعث شده تا مدیران دریابند که برنامه ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات نخواهد بود. پیچیدگی روز افزون فعالیتها و محیط متغیر جهان امروز، مدیران را با چنان دشواریهایی مواجه ساخته که کوچکترین علت انها نسبت به مسائل پیامدهای غیر قابل جبران بدنبال خواهد داشت.
بدلیل پیوستگی متقابل، تغییرات در هر جای نظام به شکلی غیر قابل پیش بینی و اغلب به نحوی خطرناک، در سایر بخش های نیز انعکاس خواهد داشت.
در اینمقاله ابتدا به تعریف برنامه ریزی استراتژیک و ضرورت انجام آن اقدام و مکاتب فکری با مدلهای برنامه ریزی استراتژیک معرفی شده و فوواید برنامه ریزی استراتژیک و تفاوت آن با برنامه ریزی بلند مدت و جامع و فراگیری بیان و موانع اجرای موفقیت آمیز برنامه ارائه گردیده است.