سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدعلی بهمن پور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

برای امر مهم تداوم سرویس برق و کاهش خاموشی های موضعی سیستم توزیع نیرو درجات مختلفی وجود دارد که درجه متوسط آن که برای شهرهای کوچک و متوسط پیشنهاد می گردد، متناظر با زمان های خاموشی حدود نیم تا حداکثر دو ساعت مورد لزوم برای کشف عنصر معیوب و یا دچار حادثه شده و انجام کلید زنی های دستی لازم، می باشد. اما حتی همین درجه تداوم سرویس هم مستلزم رعایت اضطرار مرتبه اول (Single contingency) در شبکه توزیع نیرو می باشد که به معنی اولا پیش بینی و مراعات حداقل میزانی حساب شده از ظرفیت ذخیره در عناصر شبکه و ثانیا برقراری ترتیبات ارتباطی توام یا نوعی کلید قطع و وصل فی مابین اجزا است به نحوی که به میزانی معقول و اقتصادی امکانات جابجایی بار با کلیدزنی در شبکه ایجاد شود. با رعایت نحوه بهره برداری شعاعی، دو الزام(اولا) و (ثانیا) فوق در حد گنجایش یک مقاله مختصر مورد بحث قرار گرفته و آرایش های گوناگون با مدلها و اشکال ساده ای تشریح و مقایسه گردیده اند وآرایش های مطلوب تر و مناسب تر معرفی شده اند.