سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خالو – استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدمهدی تنکابنی پور – کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف- طرح تاسیسات زیربنایی و ساختم

چکیده:

با تدوین ویرایش سوم آیین نامه ۲۸۰۰ و ضرورت مقاوم سازی سازه های طرح شده بر اساس ویرایش دوم دراین مقاله ضوابط ویرایش های دوم و سوم آیین نامه ۲۸۰۰ در ارتباط با نیروی برش پایه و تغییر مکان نسبی طبقات با هم مقایسه شده و با ارائه نمودارهایی که نسبت برش پایه در ویرایش سوم را به برش پایه در ویرایش دوم ، بر حسب نوع سیستم سازه، دوره تناوب سازه، نوع خاک، درجه اهمیت سازه و خطر نسبی منطقه نشان می دهد، روشسریع کنترل سازه ای که بر اساس ویرایش دوم آیین نامه ۲۸۰۰ طرح شده، با ویرایش سوم این آیین نامه، معرفی شده تا نیاز و یا عدم نیاز سازه موجود به بهسازی لرزه ای بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود مشخص گردد.