سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مشکلات دفن مواد زاید جامد شهری و ضرورت بهسازی آن در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . این مشکل را شاید بتوان در حال حاضر بعنوان یک مسئله مهم زیست محیطی در کشور تلقی نمود. با توجه به ارتباط مستقیم این موضوع با مهندسی ژئوتکنیک، به پیشرفتهای انجام گرفته در سطح جهان در این زمینه اشاره شده و سپس وضعیت نابسامان کشور به اختصار تشریح گردیده است . در انتها نیز به نقشی که مهندسی ژئوتکنیک امروزه در این رابطه ایفامی کند بهمراه ارائه راهکارهایی جهت ایجاد نقشی مشابه در کشور پرداخته شده است.