سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز بهمن زنگی – فوق لیسانس مدیریت سیستم و بهره وری شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
احد نظری – دکترای مدیریت پروژه دانشگاه شهید بهشتی
ناصرالدین افتخار – دکترای مهندسی صنایع شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

امروزه، با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به شناخت عمیقتر از مقولة مدیریت پروژه، سعی و تلاش آنان در کاربرد هر چه بیشتر این دانش و ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی مدیریت پروژه، ضرورت ارائة روشی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر میزان بلوغ و بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه، نقاط ضعف و قوت و گامهای مسیر رشد و بالندگی آنها بیشتر احساس می شود. در همین ارتباط، طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائة روشهای سیستماتیک جهت ارزیابی میزان بلوغ مدیریت پروژه در سازمانها صورت پذیرفته است. با توجه به حجم پروژه های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو در برنامة چهارم توسعة کشور و نظر به استفاده از حداکثر توانمندیهای داخلی، لزوم حضور گستردة شرکتهای پیمانکاری عمومی در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، اهمیت پرداختن به مسائل مدیریتی به جهت کمبود منابع مالی/ نیروهای متخصص و منابع سخت افزاری و نرم افزاری را دو چندان می سازد. در این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا ضرورت بکار گیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(* ۳(OPM در شرکت های پیمانکاری عمومی به منظور انجام عارضه یابی و ارائة رفع تنگناها بررسی و ارائه شود.