سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتانه تقی یاره – استاد دانشگاه تهران
یوسف مهرداد – استاد دانشگاه تهران
حامد عادلشاهیان – دانشجوی کارشناس یارشد دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر انجام پروژه های فناور ی اطلاعات و نرم افزار یکی از مهمترین دغدغه های هر کشور بوده ، که این موضوع حرکت به سوی کاربرد مدل ها و استانداردهای مدیریتی این پروژه ها توسط پیمانکار ان را ضروری می نماید. در این تحقیق اهمیت و جایگاه کنترل و پایش در مدیریت پروژه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و با معرفی اجمالی مدل بومی کنترل و پایش پروژه های نرم افزاری (SPCOM) -طراحی شده در م رکز رشد دانشگاه تهران – به ضرورت کاربرد این مدل می پردازد. دلایل این ضرورت در پنج سطح مختلف که شامل انجام، مدیریت،ا ستانداردسازی، مدیریت کمی و بهینه سازی فرآیندهای کنترل و پایش است، به تفصیل شرح داده شده و خصوصیات و موفقیت های پیمانکاران، در هر سطح این مدل بیان گردیده است.