سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
عاطفه شیخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدیریت زنجیره و تامین برنامه ریزی منابع سازمان به طور فزاینده ای در صنایع گوناگون درحال رشد هستند. ابتکارات جدید در برنامه ریزی منابع، تجارت الکترونیک و زنجیره تامین گسترده، سازمان ها را به سوی یکپارچه سازی برنامه های کاربردی کسب و کار سمت سوق داد ه است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به سازمان ها کمک می کند که وظایف متقابل مانند کنترل موجودی، تدارکات، توزیع، مالی و مدیریت پروژه را به صورت اتوماتیک و یکپارچه درآورند. از طریق بهاشتراک گذاری اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین طرفین زنجیره تامین را قادر می سازد که به صورت هماهنگ بین مشتری و تامین کننده را تسهیل کنند و هزینه های مطالعاتی را پایین اورند. اینمقاله در ابتدا این دو مفهوم مهم را با توجه به تکامل، کارکردها و شرایط توسعه حال حاضرشان بررسی می کند و در ادامه دلایل یکپارچه سازی آنها را از طریق تحلیل مسایل برنامه ریزی منابع سازمان و راه حل هاینوین در مدیریت زنجیره تامین ارایه می نماید. نتیجه این مطالعه در راستای توسعه سیستم های مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی منابع سازمان و ضرورت حرکت صنعتی به سمت یکپارچه سازی آنها می باشد.