سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی قلم چی – شرکت مشانیر

چکیده:

با توجه به فرسودگی برخی از نیروگاههای موجود در کشور و اتمام عمر نامی آنها و همچنین لزوم بهره گیری از امکانات فنی و اقتصادی آنها از یک سو، و لزوم ایجاد بهره برداری مطمئن و بهینه و افزایش عمر کاری آنها، نیاز به انجام مطالعات بهینه سازی می باشد که با توجه به نو بودن و اندک
بودن سابقه انجام این عملیات در کشور، از نظر ایجاد چارچوب مطلوب برای جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه در انجام این فعالیتها، نیاز به یکنواخت سازی این فعالیتها می باشد .با قرار گیری حدود ٣٣ % از واحدهای تولید انرژی الکتریکی در طی برنامه سوم توسعه کشور در شرایط پیری، می باید تمهیدات کافی در مراجع مختلف صنعت برق اندیشیده شود و از نگهداری غیر اقتصادی و غیر مطمئن این واحدها پرهیز نمود و در این راستا، شرح خدمات پیمانکار مطالعات بهینه سازی نیروگاه می بایست مشخص گردد .ارائه استراتژی صنعت برق در امر بهسازی نیروگاه و سهم این بخش در برنامه ریزی تولید برق در آینده کشور (در برنام ه ریزی تا مقطع سال ١٤٠٠ هجری شمسی ) در دید کلان، و پرهیز از کارهای مقطعی و موضعی در امر بهینه سازی در حیطه مجریان، در دید خرد، از ضروریات سیاست بهسازی نیروگاههای فرسوده کشور میباشد