سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهدوی شهری – استادیار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بیولوژی کاربردی شاخه ای از علوم زیستی است که درزمینه علمی استفاده از دستاوردهای این علم فعالیت دارد (کاربردد یافته های علم زیست شناسی در عمل) با چنین تعریفی واضح است . که کارایی رشته های مختلف بیولوژیکی کاربردی، در رفع و حل بسیاری از نیازهای هرجامعه توجه خاصی به آن را ایجاد می کند. (۱) (۲) و (۳) کارایی بعضی از تحقیقات بیولوژیکی درامور اقتصادی بسیار وسیع است. بطوریکه تولیدات نیمه صنعتی یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه (بیولوژیکی کاربردی می تواند حشره کش های میکروبی (۶)، و یا صنایع آموزشی (۷) و یا ، ژلاتین تولید شده از پای مرغ و استخوان گوساله(۸) و غیره … باشد.
کارایی بعضی از آمزوشها و تقحیقات بیولوژیکی کاربردی در امور اقتصادی بسیار وسیع است. بطوریکه درکشور و دامپروری با استفاده از اطلاعات ژنتیک به اصلاح تدریجی نژاد گیاهان و جانوران اهلی می پردازند. چنانچه ایجاد ذرتدو رگه که درکشاورزی جدید اهمیت دارد نمونه ای از کاربرد ژنتیک در کشاورزی یا حاصل کار یک آزمایشگاه تحقیقات بیولوژی کاربردی است (۴)