مقاله ضرورت تاکيد بر توسعه کتابخانه هاي بيمارستاني در برنامه هاي خدمات اطلاع رساني پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۹۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ضرورت تاکيد بر توسعه کتابخانه هاي بيمارستاني در برنامه هاي خدمات اطلاع رساني پزشکي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات اطلاع رساني
مقاله کتابخانه هاي بيمارستاني
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتابخانه هاي بيمارستاني، کتابخانه اي براي استفاده بيماران و گاهي کارمندان، که به وسيله بيمارستان يا سازماني علاقه مند اداره مي شود. اين کتابخانه ها عهده دار ارايه خدمات اطلاع رساني دانش مدار در زمينه علوم پزشکي و بهداشتي است. اين يادداشت بر اساس روش کتابخانه اي و مبتني بر مباحث توصيفي با نگرشي به متون پيشين درباره کتابخانه هاي بيمارستاني در زبان فارسي نوشته شده است. بر اين مبنا، بررسي متون موجود و مستندات علمي به ضرورت کتابخانه هاي بيمارستاني در حوزه خدمات بهداشتي کشور مورد توجه قرار مي گيرد. کتابخانه هاي بيمارستاني در متون فارسي از طريق روش هاي توصيفي و ارايه خدمات اين نوع کتابخانه ها به منزله ارکان اطلاع يابي در کشور و مراکز اطلاعاتي مورد شناسايي قرار گرفت. محور اين نوع کتابخانه ها در چارچوب طرح تکفاب و توانمندي محور کتابخانه هاي ديجيتالي تداوم يافت. فرايند و توسعه زيربنايي ساختار بيمارستان ها و ضرورت کتابخانه هاي بيمارستاني موضوعي حايز اهميت در مجراي خدمات بهداشت، درمان و علوم پزشکي است، که نيازمند برنامه ريزي در حوزه علوم پزشکي و بهداشتي کشور مي باشد.