سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
محمدجعفر ملکوتی – سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
سعید سماوات – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

روش روباز یکی از روش هایم وثر و کم هزینه در تهیه کمپوست می باشد در این تحقیق زارعین با ساخت کمپوست از بقایای گیاهی شامل کاه و کلش گندم ذرت کنجد باگاش نیشکر با روش فوق آشنا گردیند در ابتدا بقایای خرد گردید سپس بمیزان ده درصد کود دامی تازه بعنوان منبع میکروارگایسم های فعال در تجزیه به توده ضافه گردید نسبت کربن به ازت آنها مابین ۲۰- ـ ۳۰ تنظیم شد با آبپاشی رطوبت توده تامین گردد. جهت تجهزیه وای توده کمپوست مرتب زیر و ورو شد کمپوست حاصل در کشت های گندم و ذرت بکار رفت. نتایج حاصل ازا جرای طرح طی دو سال مشخص ساخت که شرایط خوزستان با استفاده از روش روباز زارعین با تبدیل بقایای گیاهی نظیر کاه و کلش گندم ذرت کنجد و باگاش نیکشمر به کموست آنها تبدیل ه ودهای آلی مفیدی می گردند.