سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حسین پور –

چکیده:

سالهاست که شرکت ملی گاز ایران براساس کتابچه مشخصات فنی پیمان اقدام به اجرا و بازرسی طرحهای خطوط انتقال گاز می نماید . مشخصات فنی پیمان دربرگیرنده تمامی اطلاعات فنی، اجرایی و روشهای بازرسی بوده و توانسته است مسائل و مشکلات بوجود آمده در پروژه ها را گره گشایی نماید.
مشخصات فنی پیمان براساس آخرین استانداردهای بین المللی ذیل که مورد قبول شرکت ملی گاز ایران می باشد جهت اجرای عملیات های مختلف پروژه های خطوط انتقال تهیه شده و دستورالعملهای هر قسمت این مشخصات ملاک اجرای عملیات می باشد .
الف ) استاندارد های A.N.S.I شماره های B31.8 ،B31.3 ،B31.4
ب ) استاندارد A P I
ج ) استاندارد سوئدی SIS 55900
د) استانداردهای بین المللیA.S.T.M & B.S & A.S.M.E & N.F.P.A
و مصوبات شرکت ملی گاز ایران
لیکن همین منابع در چاپهای جدید تغییراتی را اعمال کرده اند که با دستورالعملهای کتاب مشخصات فنی پیمان در تضاد می باشد . همچنین این کتاب در پاره ای موارد ناقص می باشد .
در این مقاله سعی شده است با ذکر پاره ای از موارد و ابهامات ، مسائلی را مطرح نماید که مقدمه ای جهت تجدید نظر در بخشی از دستورالعملهای کتاب مشخصات فنی پیمان خطوط انتقال گاز ( فشار قوی) گردد.