مقاله ضرورت تدوين روش هاي تحقيق ادبيات فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۴۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ضرورت تدوين روش هاي تحقيق ادبيات فارسي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرورت
مقاله روش هاي تحقيق
مقاله اهداف
مقاله طرح
مقاله تعريف ادبيات
مقاله کارکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تميم داري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نرماشيري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه انديشمندان باور دارند که حيات و بقاي هر رشته علمي به تحقيق و پژوهش وابسته است. چون تحقيق عامل توسعه و گسترش مباني فکري دانش هاي بشري متناسب با شرايط و نيازهاي زماني و مکاني است. البته هر تحقيق علمي ناگزير از داشتن روش هاي تحقيق است. روش هاي تحقيق به محقق مدد مي رسانند تا پژوهش را با قاعده مندي مرحله به مرحله پيش برد و يقيني تر و سريع تر به نتايج مطلوب علمي دست يابد.
نگارندگان باور دارند تا حال چنين کيفيت روشمندي در رشته زبان و ادبيات فارسي به دليل اولا: نوع تعريف، ثانيا: دايره کارکردي ادبيات و ثالثا: بي اعتقادي به هم پوشاني روش هاي تحقيق بين رشته اي وجود نداشته است. اين مقاله در پي تبيين و تثبيت همين اهداف بسيار مهم، نگارش يافته است.