مقاله ضرورت تدوين طرح جامع انرژي كشور با رويكرد اصلاح الگوي مصرف در افق چشم انداز ۲۰ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: ضرورت تدوين طرح جامع انرژي كشور با رويكرد اصلاح الگوي مصرف در افق چشم انداز ۲۰ ساله
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي انرژي
مقاله مديريت انرژي
مقاله سند راهبردي
مقاله عرضه و تقاضاي انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني دهكردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حوري جعفري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه انرژي در كنار سرمايه و نيروي انساني، به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد در جهان به شمار مي رود. لذا تدوين استراتژي ها و سياست هاي مناسب، با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي متناسب با آن به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي بسيار حايز اهميت است، اين مهم در قالب برنامه ريزي هاي بلندمدت انرژي كه در كشور ما به عنوان طرح جامع انرژي شناخته مي شود، انجام مي پذيرد. طرح جامع انرژي در كشور ما داراي سابقه طولاني بوده، كه متاسفانه به علت تغيير شرايط محيطي، فني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.
در مقاله حاضر، با بررسي شرايط كنوني عرضه و تقاضاي انرژي در كشور، به لزوم و ضرورت اجراي طرح جامع انرژي پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم براي انجام آن در قالب يك برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهي و با رويكرد اصلاح الگوي مصرف، طراحي و مدل سازي شده است.