سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ترکان – کارشناس ارشد مرتعداری و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارو

چکیده:

هر گونه سیاست گذاری در سطح حوضه های آبخیز بدون در نظر گرفتن نقش بهره بردار نتیجه بخش نخواهد بود.بهره برداران فعلی از سطح حوضه های آبخیز بر خلاف پیشینیان خود که غالبا از بهترین مرتعداران به شمار می رفتند ، توجه چندانی بدان نمی نمایند و می توان گفت با سیرحوادث و تحولاتی که در زندگی آنها رخ داده است ، فرهنگ مرتعداری به مقدار زیادی تضعیف شده و حتی در شرف اضمحلال قرار گرفته است و هر گونه تلاشی در تقویت واحیائ این نظام اجتماعی ، قدم بزرگی در خدمت به کشور خواهد داشت . برای نیل به این اهداف از طرف معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی ، یکسری برنامه های آموزشی طراحی شده است . اما به علت نبودن برنامه های منسجم و دقیق ترویج مرتعداری و نادیده گرفتن نقش مروجین مرتعداری در این امر، آگاهیهای لازم در خصوص مدیریت مراتع یعنی شیوه های صحیح و اصولی بهره برداری به بهره بردار داده نشده و به تبع آن اهداف برنامه های طراحی شده یعنی جلوگیری از تخریب مراتع و هدر رفت آب و خاک کشور ، تامین نشده است . در این مقاله با استفاده از تجربیات چند ساله و ممتد دست اندرکاران بخش منابع طبیعی ، ضرورت تدوین برنامه ترویج مرتعداری ، محتوایی که باید آموزش داده شود ، چگونگی ارائه برنامه و ارزیابی آن و اینکه چرا ادارات ترویج در ارائه آموزشهای لازم در زمینه مدیریت حوضه های آبخیز به بهره بردار توفیق کمتری داشته اند ، بحث شده است .