سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زمانی – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، پارک علم و فناوری خراسان
سید حسین کشمیری – آزمایشگاه تحقیقاتی میکروالکترونیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی م
محمد مهدی قندی – کارشناس ارشد حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا ملک زاده – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، پارک علم و فناوری خراسان

چکیده:

در این مقاله پس از معرفی کاربردهای فناوری خلأ در زمینه های مختلف علوم و صنایع و نقش کلیدی آنها در دستیابی به توسعه علمی و صنعتی، به تبیین ضرورت تدوین برنامه راهبردی برای توسعه این فناوری در سطح ملی پرداخته شده است. بر این اساس، در قالب یک طرح تحقیقاتی، نظرات خبرگان و کارشناسان از طریق پرسشنامه های نظرسنجی در چند مرحله جمع آوری و در یک فرایند علمی تحلیل گردید. نتایج حاصل ضمن تاکید بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی، ملاحظات اساسی توسعه فناوری خلأ را نیز مشخص نمود. بر این اساس، پیش نویس برنامه راهبردی توسعه فناوری خلأ نیز تهیه و ارائه شد.