سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن یاریگر روش – معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

امروزه تدوین فرایندهای مرتبط به استراتژی های دانشی در سازمان ها از دیدگاه مدیریت استراتژیک برای بنگاه های کسب و کار دولتی و غیر دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. این اقدام حساس که در حوزه مدیریت دانش (KM) قرا ردارد و از ویژگی های کارشناسانه و تخصصی بهره می گیرد قادر است که استراتژی های مناسب دانش را به نحو مطلوب تدوین و ارائه نماید حصول نتیجه از این اقدام و تدوین استراتژی های دانش در سازمان، اجرای مدیریت دانش را به عنوان یک برنامه استراتژیک تسهیل می سازد.
به عقیده صاحبنظران حوزه مدیریت دانش، بسیاری از ابتکارات ارائه شده برای اجرای مدیریت دانش در سازمانها با شکست مواجه می شوند چرا که انها با استراتژی های کلان سازمان هماهنگ و تنظیم شده نیستند و به همین دلیل اقبال کمی برای موفقیت دارند. برنامه های مدیریت دانش بعضا با تاکید بر یک راه حل متمرکز می شوند وچند بعدی نیستند. از طرف دیگر تمرکز و توجه زیاد به ابزارهای فن اوری اطلاعات (IT) و کمبود اطلاعات مدیران به ادبیات موضوع، روش شناسی (Methodology) و واژه شناسی (Terminology) باعث گردیده تا توفیقاتی کمی حاصل شود.
مدیران ارشد دانش (CKO) که امروزه نقش موثری در ترویج، تبلیغ و تدوین برنامه های مدیریت دانش دارند بایستی تا حد امکان خود را با برنامه های استراتژیک سازمان هماهنگ و نزدیک سازند. به عبارت روشن تر این مدیران بایستی خود در تدوین استراتژی های سازمان نقش موثری ایفا نمایند.