سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – فوق لیسانس حقوق بین الملل و کارشناس ارشد حقوق هوانوردی، سازمان هواپ

چکیده:

برای این که کشور دارای یک مجموعه قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی جامع باشد ، باید فی المقدمه دارای بنیه علمی قوی و دانش روز در زمینه های مختلف حمل و نقل هوایی بوده و توانایی استفاده بهینه از مراکز علمی مربوطه را در خصوص امور حمل و نقل هوایی اعم از موارد حقوقی، اقتصادی، فنی، استراتژی و خط مشی حمل و نقل هوایی داشته باشد و دیدگاه های حاکمیتی بخش حمل و نقل هوایی را با وجود متخصصان فن مربوطه بیان نماید مقاله به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول مبانی نظری تدوین مقررات یک نظامحقوقی در یک کشور تبیین در فصل دوم چالش ها و راهکارهای موجود برای تدوین قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی در کشور بیان و سپس نتیجه گیری شده است