سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

در شرایط حاضر با توجه به برخی از محدودیتهای زیست محیطی بویژه در تجارت جهانی و شدیدتر شدن عرصه رقابت , به ناچار برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی از یکطرف برای رفع این محدودیتها و نیز کسب سودآوری بالا مجبور به انجام هزینههای زیست محیطی می گردند. هزینه های زیست محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت شود و موضوع حسابداری و حسابرسی فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از طرفی با توجه به مشکل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بالا در کنار فعالیتهای زیست محیطی مالی ضرورت وجود یک سیستم هزینه یابی مناسب احساس میشود.
حسابرسی زیست محیطی کاربردهای متفاوتی دارد که از جمله می توان حسابرسی درآمدهای ملی , حسابرسی مالی , حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مدیریت را نام برد. حسابرسی درآمد ملی از دیدگاه اقتصادی ملی به ارزیابی منابع و مصارف طبیعی نگاه می کند. حسابرسی مالی از نگاه استفاده کنندگان و ذینفعان گزارشات مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای همگانی به بررسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس اصول و استانداردهای رایج حسابرسی در دنیا می پردازد و حسابرسی عملیاتی به بررسی اطلاعات و اعداد و ارقام عملیاتی ارائه شده در سیستم مالی می پردازد و بالاخره حسابرسی مدیریت بعنوان یک سیستم بررسی اطلاعات با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع می نگرد.