سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حجتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات

چکیده:

تخلفات انتظامی نقض و عدم اجرای وظایف خاص شغلی است گسترشاین تخلفات می تواند به مرور زمان موجب مسئولیت مدنی و کیفری کارمند گردیدهخسارات عمده ای را برای اداره و جامعه ایجاد نماید.در حال حاضر تخلفات انتظامی در قالب تخلفات اداری دیده شده است.در حالی که این دو از جهات مختلف (تخلفو مجازات) با هم فرق دارند. در صنعت حمل و نقل هوایی فعلی ایران بدلیلفقدان نظم و انضباطنظامی و حساسیت صنعت تدوین و اعمال تخلفات انتظامی علاوه بر تخلفات اداری ضروری است. در این مقاله تاثیرات مثبت تدوین تخلفات امنظامی در عوامل انسانی موثر برای پیشگیری از سوانح هوایی مورد بررسی قرار میگیرد.