سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه ابراهیمی – فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی مشاور حقوقی رئیس سازمان هواپیمائی کشو

چکیده:

یکی از عوامل موثر و مهم در روند فعالیت و بهبود عملکرد یک مجموعه ، برخورداری از قوانین و مقررات جامع و مانع مرتبط با وظایف هر مجموعه و نیز به روز نمودن قوانین و مقررات مربوط بطور مستمر می باشد . در این میان صنعت حساس و پیشرفته هوانوردی و حمل و نقل هوائی بدلیل شرایط و ویژگیهای خاص خود باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته و از طریق قانونمند نمودن کلیه فعالیتهای هوانوردی ، ضمن بسترسازی مناسب ، ا هداف این صنعت را که حفظ و ارتقاء ایمنی ، نظم و کارآئی فعالیتهای هوانوردی است تأمین نمود . در حال حاضر بدلیل عدم وجود قوانین و مقررات مدون و یکنواخت در زمینه امور هوانوردی این صنعت از فقر مقرراتی رنج میبرد و بمنظور جلوگیری از اعمال سلایقفردی در روند امور و نیز رفع مشکلات موجود در این زمینه و همچنین لزوم برخورداری و اعمال یک سیستم کارآمد نظارتی در راستای تأمین اهداف صنعت هوانوردی بویژه حفظ و ارتقاء ایمنی آن ، تدوین مقررات ملی هوانوردی کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد