مقاله ضرورت تصحيح ترجمه ابوعلي عثماني از رساله قشيريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: ضرورت تصحيح ترجمه ابوعلي عثماني از رساله قشيريه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه رساله قشيريه
مقاله متون عرفاني فارسي
مقاله ادبيات عرفاني كلاسيك
مقاله تصحيح متون عرفاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روضاتيان سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري فرد سيدعلي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رساله قشيريه يكي از مهمترين متون آموزشي صوفيه است كه به دست ابوالقاسم قشيري صوفي و متكلم اشعري قرن پنجم هجري تاليف شد. انگيزه قشيري از نگارش اين اثر معرفي تصوف و اصول آن در روزگاري بود كه فساد و انحراف در عقايد، آداب و سنن صوفيه توسط صوفي نمايان راه يافته بود ؛به همين سبب رساله قشيريه در روزگار مؤلف بسرعت در ميان صوفيان شهرت يافت و در اواخر عمر قشيري يا اندكي پس از درگذشتش به دست يكي از شاگردان او به نام ابوعلي عثماني به فارسي ترجمه شد. رساله در اواسط يا اواخر قرن ششم در معرض ترجمه اي دوباره قرار گرفت كه جز در برخي قسمتها بقيه به اصلاحي از ترجمه نخست انجاميد. ترجمه دوم رساله قشيريه در سال ۱۳۴۵ به همت استاد بديع الزمان فروزانفر براي نخستين بار تصحيح شد و به همراه مقدمه اي مفصل بارها به چاپ رسيد.اين مقاله در نظر دارد نمونه هايي از ترجمه اول و دوم رساله قشيريه را با متن عربي آن مقايسه كند و ضمن پرداختن به برخي ابهامات درباره ترجمه و تصحيح رساله قشيريه، ضرورت تصحيح ترجمه ابوعلي عثماني را از اين اثر تبيين نمايد.