سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفرقلی خواجه گلستان –

چکیده:

با بررسی های میدانی و مذاکره با سالمندان مشخص گردید بخش عظیمی از جنگلهای جلگه ای استان گلستان درمحدوده ای به طول ۲۰۰ کیلومتر و عرض ۱۲ کیلومتر و جمعادر سطح ۲۴۰۰۰۰ هکتار از گذشته های دور با فعالیت کشاورزی تخریب عقب نشینی و بالا خره تبدیل به زمین زراعی شده و به هیچ وجه امکان برگشت آن میسر نمی باشد البته این موضوع خاص کشور ما نمی باشد متاسفانه سرنوشت محتوم بسیاری از جنگلهای جلگه ای جهان است که در راستای تامین نیازهای های غذایی بشر در کره مسکون تبدیل می شوند. بطوری که امارها حاکی از آن است که در هر دقیقه ۲۱/۳ هکتا راز جنگل های جهان تخریب و تبدیل می شوند. بخش دیگر تبدیل عرصه های جنگلی به اراضی زراعی در دامنه شمالی در رشته کوه البرز از کوهپایه تا ارتفاعات ییلاقی است که از زمان استقرار انسانها شروع شده وهنوز هم به نحوی از انحا ادامه دارد به دلیل خطرات بالقوه و بالفعلی که ادامه این پدیده نامیمون داشته و م یتواند داشته باشد لازم است برنامه ریزی مناسبی برای جلوگیری از ادامه تبدیل و برگشت آن به جنگل و یا اکوسیستم های نزدیک به جنگل را فراهم نمود.