سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصادق کاملان – عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، گروه فلسفه

چکیده:

از میان موضوعات پیشنهادی همایش موضوع ضرورت تنقح متون قدیمی و اصلی اموزشی را انتخاب کردم و با توجه به تجربیات حوزوی و دانشگاهی هم در مقام متعلم و هم در کسوت معلم با نگاه به کاستی ها و محدودیتها به بررسی پرداختم با توجه به مشکلات موجود دراین متون به راهکارهای تنقیح و تنظیم متون اصلی اموزشی اشاره می شود دراین مقال قصد چشم پوشی و نادیده گرفتن تلاشها و رنج زحمت اساطینی که در تدوین این متون متحمل شده اند نیست بلکه برانیم تا تناسب و عدم تناسب این اثار گرانسنگ را به عنوان کتابهای اموزشی برای مخاطبان در حوزه و دانشگاه بررسی و ضرورت تدوین متونی مناسب تر را برای اموزشی پیشنهاد کنیم چرا که حکیمان متاله و سالکان عارف و ارثان پیامبران و نگهبانان معارف الهی هستند که سالکان حقیقت را به اهداف بلند اسمان رهنمون می شوند و حراست از مکتب ودفاع از دین را به زبان و قلم خویش پاس میدارند و از ورود اهریمنان به ساحت تفکر اسلامی جلوگیری می کنند.