سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام یارمند – دکترای عمران- کانادا
محمدرضا احمدی – کارشناس ارشد سازه- دانشگاه علم و صنعت ایران
نسیم نصرالهی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نگرانی دانشمندان از وقوع فاجعه ناشی از زلزله در کشورهای در حال توسعه وصف ناپذیر است. توسعه شتابزده، گسترش حاشیهنشینی، رشد جمعیت، گسترش فقر، تغییرات فرهنگی، فقدان آگاهی، نظارت ضعیف و عدم رعایت مقررات ساختمان سازی عمده ترین دلایل آسیب پذیری این کشورها میباشد. سرزمین ایران با بیش از پنجاه در صد پوشش کوهستان و زمین های مرتفع یکی از پر لغزشترین کشورهای دنیاست. شرایط اقلیمی نظیر بارندگی زیاد در مناطق کوهستانی، اختلاف دمای بالا، ویژگیهای زمینشناسی و فرسایشی حاکم، بیانگر جایگاه زمینساختی ویژه کشور بوده و اهمیت توجه به مخاطراتی که در کمین اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد را بیش از پیش نمایان میسازد. با توجه به اینکه گستردهترین آسیبپذیری شهری در برابر زلزله برآیند خسارات وارد بر سازهها و مسحدثات شهری بوده و مهمترین ویژگیهای زمینلرزه ها شتاب، سرعت و جابجایی زمین، بسامد )فرکانس( و … میباشد قطعا تاثیر زمین ساخت در نیروهای وارده بر سازه غیر قابل اغماض بوده و دقت در تعیین نوع کاربری متناسب با زمین ساخت موجب کاهش آسیبپذیری میگردد. برای اطلاع از زمین ساخت و مشخصات ساختگاه و استفاده از آن در تعیین کاربری زمین نیاز به تهیه یکسری نقشه های ریز پهنه بندی میباشد که در این مقاله تلاش شده با تشریح ضرورتهای موجود برای تهیه این نقشهها و اشاره به نمونه عملی این روش در تهیه طرحهای جامع وتفصیلی منطقه ۲۰ )بیست( تهران، توجه مسئولین امر شهرسازی مدیریت بحران، مشاوران و طراحان شهری به این موضوع جلب گردد.