سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی توکلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان – خرمشهر

چکیده:

معرفی روانشناسی کار و بیان ضرورت توجه به آن در کشور و تأکید بر نقش روانشناسی در بهره وری سازمان ها است.روانشناسی دارای شاخه های متعددی است که یکی از آن ها تحت عنوانی روانشناسی کار یا روانشناسی صنعتی /سازمانی نام یده می شود . روانشناسان کار در سازمان های مختلف به فعالیت های گوناگون مشغولند. این رشته در ایران بسیار نو پا است. مشکلات کارخانه ها و صنایع ،به ویژه استرس شغلی سالانه هزینه های گزافی را بر سازمان ها و جوامع تحمیل می کند . این مسأله بیانگر نیاز به استفاده از روانشناسی در محیط های شغلی است . روانشناسی کار با تأثیرگذاری بر منابع انسانی و محیط های شغلی آنان سهم عمده ای در بهره وری خواهد داشت. نتیجه گیری: دلا یل عمده بی توجهی به روانشناسی کار در ایران در چهار مقوله: نقش آموزش عالی، روانشناسان، مدیران سازمان ها و نقش فرهنگ عمومی ، دولت و رسانه ها مطرح شده است. روانشناسی می تواند در سطح کلان با تأثیرگذاری بر تغییر نگرش ها و باورها ، کمک به بهداشت روانی و حل مشکلات خانواده ها و در سطح خرد نیز با حل مشکلات درون سازمانی در بهره وری صازمان ها مؤثر باشد.