سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نصراله سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
محسن کافی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

خاک و اب دو منبع حیاتی برای کشت و پرورش گیاهان می باشند که امروزه با توجه به محدودیت منابع ابی و پایین امدن کیفیت خاکها تولید و فراهم اوردن غذا برای جهان گرسنه مستلزم استفاده از روشهای جایگزین تولید و پرورش گیاه می باشد از روشهای جایگزین استفاده از کشتهای گلخانه ای و تولید به روش هیدروپونیک می باشد سالهاست که محققین و کشاورزان به منظور افزایش کمیت وکیفیت محصولات کشاورزی در تقابل با شرایط نامساعد رشدی گیاهان تلاش می کنند. چنانچه شرایط رشدی مطلوب و عناصر غذایی موردنیاز گیاهان ضمن اعمال مدیریت باغبانی صحیح تامین شود هیدروپونیک می تواند به عنوان یک روش تولید غذا پیشنهاد و عملی گردد تولید محصولاتبا کیفیت خوب و عملکرد بالا در شرایطی که در کشت خاکی مقدور نباشد بوسیله کشت بدون خاک امکان پذیر است در هیدروپونیک علی رغم نیاز به تخصص کافی و سرمایه اولیه نسبتا بالا در مقایسه با کشت خاکی مزایای بسیاری مانند عملکردبالا نیاز به نیروی کار کم، اسان بودن کارها ، عدم نیاز به رعایت تناوب کشت، کنترل علفهای هرز یکنواختی رشد گیاهان حداقل اتلاف اب عدم رقابت گیاهان برای اب و عناصر غذایی امکان اعمال تامین مواد غذایی متناسب با نیازهای گیاها ن و استفده کمتر ازم واد شیمیایی و در نتیجه سالم تر بودن محصولات کشاورزی مشاهده می گردد.