سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

تالین منصوریان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
عباسعلی حاجی کریمی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از عوامل کلیدی که سازمان های تجاری هوشمند را در قرن ۲۱ متمایز می سازد، تاکید بر اطلاعات و دانش سازمانی به عنوان منبع استراتژیک می باشد . بر خلاف کسب و کارها و تجارت های گذشته نقش سرعت،رقابت،جهانی شدن و مقاومت در برابر تغییرات سریع محیطی در کسب و کارهای امروزی پر رنگ تر به چشم می خورد . سازمان های امروزی نیاز به تسخیر،مدیریت و بهره برداری از دانش را در جهت حصول بهره وری بالاتر، جلب رضایت مشتریان، مدیریت رقابت و گام برداشتن در جهت مقابله و تطابق با تغییرات پایان ناپذیر محیطی، بیش از پیش احساس می کنند .
سیل دانش که در رگهای سرمایه های فکری سازمانی جاری می باشد به ابزاری جهت کسب،پالایش،ذخیره انتشار و بهره براداری نیاز دارد،که دستیابی به آن در گنجینه سازمانی به نام فرآیند مدیریت دانش نهفته است . ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیاز به شکل جدیدی از سازمانها دارد تا در سایه قابلیتهایی چون اکتشاف و بهره برداری از دانش،گامی در جهت حداکثر نمودن قدرت رقابتی خویش و موفقیت استراتژیک بردارند . با توجه به این مهم بسترسازی برای یکپارچه نمودن استراتژی سازمانی با حیاتی ترین منبع استراتژیک آن یعنی دانش،افساری در جهت مهار کردن محیط پویای رقابتی سازمان بشمار می رود . رقابت موفقیت آمیز بر پایه مزیت دانشی مستلزم هم تراز ساختن استراتژی با دانایی سازمانی است . به عبارتی دیگر رمز کلیدی توسعه و حمایت یک استراتژی مطلوب و خوشایند در سازمان،در گرو دانش و قابلیتهای استراتژیک آن بوده و در ورایمدیریت دانش تجلی می یابد .
به نظر می رسد پیوند بین مدیریت دانش و استراتژی تجاری در سازمانها در عمل به فراموشی سپرده شده است . بنابراین در مقاله حاضر سعی شده است تا در ضمن ارائه اصول، مبانی و مفاهیم مدیریت دانش،نقش آن به عنوان ابزار مؤثر در تقویت قدرت رقابتی سازمان برجسته گردد . روشن ساختن اهمیت زنجیره دانش – استراتژی،شناسایی شکافهای دانشی و استراتژیک در سازمان و تحلیل آنها و در نهایت ارائه راهبردهای لازم در جهت توسعه یک استراتژی مبتنی بر دانش از طریق مدیریت دانش سازمانی،مباحثی است که به آنها پرداخته شده است . امید است مقاله حاضر دریچه ای به سوی برجسته ساختن ضرورت توسعه استراتژی تجاری مبتنی بر دانش در سازمان باشد و راه صعود و موفقیت را برای سازمانهای ایرانی تا اندازه ای هموار سازد .