سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان مهربان فر – دانشکده مدیریت علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.تهران
سابینا نوبری – آکادمی ملی آذربایجان، دپارتمان فناوری اطلاعات، باکو، آذربایجان

چکیده:

آینده پژوهی به دنبال کشف و تجویز آینده مطلوب برای انسان هاست. این رویکرد نیازمند شناخت مساله و حل آن با دیدگاه استراتژیک است. اما پیچیدگی سیستم های آشوبناک امروزی تصمیم گیری را برای آینده پژوهان و رسیدن به نظری واحد سخت می کند. این رویکرد ماحصل تغییرات شدید عصر حاضر و گسترش مولفه های موثر است که در نتیجه توسعه دانش در همه عرصه ها ایجاد شده است. پیچیدگی سیستم ها با گذر زمان وضیعت را برای علم آینده پژوهی سخت تر می کند. از سویی حجم و توسعه داده ها و از سویی توان محدود انسان در مقابل هم قرار می گیرند. این مشکل با توجه به کاربرد موثر سیستم های پشتیبان تصمیم گیر در سال های اخیر و نتایج موفقیت آمیز پیاده سازی های آن در صنایع گوناگون نشان دهنده پتانسیل این ابزارهای رایانه محور در ترکیب با تکنیک های آینده پژوهی برای ترسیم و درک بهتر آینده مطلوب در مورد موضوعات گوناگون است. ترکیب نقاط قوت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و ذهن انسان می تواند خلاء های موجود در نگرش های مرتبط به آینده را بپوشاند و ریسک تصمیم گیری را کاهش داده و فرایند آینده پژوهی را جامع تر نماید.