سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رضاجویی – معاونت نظارت بر توزیع دفتر فنی توزیع گروه استاندارد و مشخصات فنی
ملیحه سجادی – معاونت نظارت بر توزیع دفتر فنی توزیع گروه استاندارد و مشخصات فنی

چکیده:

صنعت برق در ایران از توسعه کمی به پیشرفتها و قابلیتهایی در بخشهای مختلف تولید- انتقال و توزیع نایل شده است. برای ارتقاه راندمان سرمایه گذاری های در دست انجام لازم است توجهات ویژه ای برای توسعه استاندارد تجهیزات ساخت داخل بخصوص در بخش توزیع مدنظر قرار گیرد. جبران کیفیت در بخش تجهیزات توزیع مستلزم اقدامات اصولی و عملی در کلیه زمینه ها شامل تدوین استاندارهای بومی-ارتقاء سازندگان به همراه ایجاد امکانات آزمایشگاهی و تست، جلب نظر مراجع معتبر برای ارائه گواهی استانداردهای قابل قبول همراه کنترل کیفیت حین تولید از سازندگان و ارتقا کیفیت اسناد فنی برای مناقصات در شرکت ها می باشد. اهمیت و ویژگیهای بخش توزیع به عنوان نقطه عطف صنعت برق با مشترکین و متقاضیان برق و ضرورت حفظ و توسعه سرمایه های موجود در شبکه های توزیع سبب گردیده تا در این نوشتار بطور مختصر یکی از اقدامات مهم و زیربنایی که همانا نحوه سازماندهی به منظورارتقا کیفیت تجهیزات بخش توزیع می باشد را مورد بحث قرار دهیم.