سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش افضلی – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

اسکان های غیر رسمی در کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی با توجه به ضوابط قانونی و حرمت به قانون و مدیریت شهری قدرتمند موضوعیتی پیدا نکردند. در مقابل در کشورهای جهان سوم در نبود موارد فوق و یا ضعف شدید آن ها ، اسکانهای غیر رسمی بیشتر متبلور گردیدند. در حال حاضر بر اساس برآوردهای اولیه حدود ۸/۱ جمعیت شهری کشور در اسکان های غیر رسمی به سر می برند. از آن جمله در خارج از محدوده قانونی شهر کرمان به زعم بعضی از مدیران شهرسازی استان به اندازه محدوده شهری اراضی خارج از محدوده قانونی فروخته شده است . ولی در این مقاله به بررسی اسکان غیر رسمی پدر ( ا… آباد ) پرداخته شده است که تا حدودی شکل نهایی خود را گرفته است در اسکان غیر رسمی پدر اکثریت افراد شاغل می باشند ، محل سکونت قبلیاکثر آنها روستا بوده و با توجه به عدم وجود کار و فعالیت و بروز خشکسالی به شهر کرمان مهاجرت نموده اند. در این مجموعه غیر رسمی به جز برق هیچگونه خدمات دیگری به چشم نمی خورد . اکثریت مردم جهت راه اندازی خدمات۰حاضر به خود یاری و مشارکت می باشند . در این راستا با توجه به ضرورت توجه به نیازهای اولیه ساکنین مجموعه و جلوگیری از حاشیه نشینی و به وجود آمدن مشکلات تبعی آینده سه سیاست پیشنهاد شده است که سیاست ادغام در شهر کرمان و سیاست درنظر گیری مجموعه به عنوان روستا از دیدگاه تهیه کنندگان این مقاله مطرود به حساب می آید و سیاست ایجاد مدیریت واحد و مجزای شهری از شهرداری کرمان پیشنهاد می گردد .