سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

مسعود تدین – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه – شرکت پتروپارس
کاوه برومند – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه – شرکت پتروپارس

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز، همراهی با توسعه عظیم جهانی فرصتی برای زنده ماندن و بقا ایجاد می کند. همگامی با دانش روز یکی از راه کارهای موفقیت پروژه ها ومحصولات و هدر نرفتن منابع شرکت ها است. خلیج فارس از دیدگاه های ژئوپلتیکی وژئواکونومیکی و منابع انرژی سرشار و… از مهمترین مناطق دنیا محسوب میشود. برخی این منطقه را قلب تپنده جهان می دانند. ایران با این خلیج ۲۴۴۰ کیلومتر مرز دریایی دارد. میدان گازی پارس چنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان در خلیج فارس قرار دارد. توسعه میدان گازی پارس جنوبی به عنوان نمونه ای از درس آموخته های پروژه های در حال اجرا و ضرورت جمع آوری، ثبت، نگهداری دانش حاصل از مجموعه فعالیت ها، می تواند به عنوان یک سرمایه ملی تلقی و مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله درس آموخته های ساخت، حمل، نصب و مدیریت اجرایی تنها سکوی زیست دریایی (SPQ1) فاز ۱ توسعه میدان گازی پارس جنوبی و نحوه ساماندهی درس اموخته های این پروژه ، از دو منظر استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK و سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS ارائه شده است.