سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رمضانعلی قربانیان – کارشناس ارشد مدیریت ساخت سازه های آبی، شرکت ارسا ساختمان

چکیده:

امروزه رشد تصاعدی جمعیت، گسترش صنایع و تبدیل روز افزون دستگاه های مکانیکی به سیستم های الکتریکی، توسعه هرچه بیشتر نیروگاه ها را طلب می کند و در این میان رعایت جنبه های زیست محیطی، ضرورت اجرای نیروگاه های برق ابی را ایجاد می کند.
یکی ازچالش های مدیریت ساخت سازه های آبی از جمله طرح نیروگاه آبی، ضرورت مستندسازی فنی است. مستند سای فنی فرایندی است که در آن سیر تکوین و تحقیق یک طرح از پیدایش تا بهره برداری را مورد بررسی خود قرار می دهد و می تواند ابزار توانمندی در دست متخصصان، کارشناسان در ایجاد بایگانی های قوی، انتقال تجربه، ایجاد انگیزه، پدیدار شدن استانداردها، ایجاد زمینه های خلاقیت، جلوگیری از تکرار تجربیات و در نهایت می تواند پشتیبان طراحی و اجرای بهینه دو پارامتر هزینه و زمان و افزایش کیفیت پروژه ها باشد. اما متاسفانه موانع موجود از جمله، کمبود وقت، روز مرگی امور، ضعفمدیریت ، بی توجهی و در یک جمله عدم وجود فرهنگ مستدسازی باعث فراموشی این مهم شده است.
گردهمایی و همایش ملی نیروگاه های آبی فرصت مناسبی را پدید آورده است تا در خصوص موضوع مستندسازی فنی که یکی از نشانه های قوت و قدرت مدیریت فنی کشورهای پیشرفته صنعتی بشمار میرود بحث و تبادل نظر گردد و با ایجاد حساسیت های لازم و راهکارهای مناسب راهشگای ایجاد مستندات فنی پروژه های کشورمان باشیم.