سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فوزیه رفعتی – کارشناس ارشد روان پرستاری

چکیده:

فعالیت جنسی یکنیاز فیزیولوژیکو راهی جهت رهایی افراد از استرس های روانی و فیزیکی و تخفیف احساس تنهایی و ایزوله بودن می باشد . اما بیماران قلبی اغلب فعالیت جنسی را تهدید کننده زندگی می دانند و از ترس بروز حمله قلبی از شرکتدر فعالیتهای جنسی پرهیز می کنند . هدف از این مقاله ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی می باشد . ارتباط جنسی اغلب به عنوان کاتالیزوری جهت ایجاد و حفظ ارتباط صمیمانه عملمی کند . متأسفانه امروزه مراقبین بهداشتی و فراهم کنندگان سلامت بیماران این جنبه مهم از زندگی روزمره را نادیده انگاشته و حتی با وجود دارا بودن مهارتهایلازم ، محدودیت زمانی ، بی علاقگی و ناتوانی را بهانه قرار داده و از ایفای نقش خود در تشخیص، ارزیابی و ارجاع بیماران سرباز می زنند فعالیت های جنسی بیماران قلبی ، بدون مشاوره ، صرفا مًتکی بر باورها و درک نادرست آنان است مشاوره جنسی موجب بهبود ارتباطات جنسی و بهبود کیفیت زندگی این بیماران که درصد بالایی از جمعیت را تشکیل می دهند ، می شود