مقاله ضرورت نظام منعطف آموزش معماري در راستاي پاسخگويي به چالش هاي جهاني و بومي پايداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ضرورت نظام منعطف آموزش معماري در راستاي پاسخگويي به چالش هاي جهاني و بومي پايداري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله معماري
مقاله نظام منعطف آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه واژه پايداري در بسياري از محافل علمي و حتي غير علمي مطرح گرديده و مدارس معماري براي پاسخگويي به نگراني هاي روزافزون محيطي به دنبال راه حل هاي مناسب مي گردند. و اين در حاليست که نوباوگي بحث پايداري، آموزش معماري پايدار را با مشکلات عديده اي از جمله هويت مبهم، مهارت هاي محدود، کمبود الگو واره هاي مناسب روبرو ساخته است. مقاله حاضر پس از بررسي بحران هاي زيست محيطي، مفهوم و سابقه معماري پايدار، دو مدل آموزش پايداري و در نهايت بررسي چالش هاي آموزش معماري در جهان به بررسي آموزش معماري در ايران پرداخته است. هدف از اين مطالعه ارزيابي دانشکده هاي معماري ايران در راستاي آموزش معماري پايدار مي باشد. در نهايت اين نتيجه حاصل گرديد که برنامه مصوب ايستاي آموزش حال حاضر معماري در ايران ظرف مناسبي براي آموزش پايداري نبوده و برنامه اي منعطف و نظام مند با عنايت به هدف هاي دقيق و مفيد، برنامه ريزي و ارزيابي که سه رکن اصلي يک نظامند مورد نياز مي باشد.