سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اصلانی ملایری – مدیر گروه

چکیده:

دانشگاه ها از جمله مهم ترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات در جامعه جهانی محسوب می شوند.بدین منظور برای ارتقای سواد اطلاعاتی خود نیازمند اموزش می باشند. در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله ایران از دوران قبل از دبستان تا دانشگاه و حتی پس از دانشگاه نسبت به کسب این تواناییه بی توجهی شده است. در ایران، حتی دودانشگاه یا موسسه را نمی توان از نظر برنامه های آموزشی و اجرایی برای ارتقای سطح سواد اطلاعاتی، هاهنگ و نظام یافته نشان داد. ارتقایسطح سواد اطلاعاتی به صورت مطلوب، نیازمند زیر ساخت ها و ساختارهای مناسبی می باشد که بستری مناسب برای آموزش و پژوهش در این حوزه فراهم سازد. این مقاله ضمن ارائه مباحث نظریو طبیقی، به بررسی برنامه های آموزشی تدوین و اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.
بررسی برنامه های آموزشی و امکانات و تجهیزات دانشگاهی برای ارتقای سطح سواد اطلاعاتی نشان می دهد که در زمینه زیر ساخت ها، ساختارها و برنامه های اجرایی برنامه ریزی نظام مند و مناسبی وجود نداشته و آموزش و پژوهش در این حوزه حتی در سطح دانشگاه های کشور نهادینه نشده است.