سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عینی فر – دانشیار دانشکده ی معماری دانشگاه تهران

چکیده:

هدف این مقاله تبیین ضرورت های آموزش روش تحقیق در رشته ی معماری و چارچوب های نظری آن در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است برای دست یافتن به این هدف ابتدا عوامل زمینه سازی پژوهش در رشته ی معماری معرفی و برخی از نمونه های آن مورد بحث قرار می گیرد باتوجه به این که در نظام آموزشی موجود یکی از راههای رشد تفکر نظام مند تدریس درس روش تحقیق است تعاریف و تصورات موجود از مفهوم روش تحقیق در رشته ی معماری و رشته های مرتبط معرفی می شوند این تعاریف گستره ای از مباحث کاربردی و نظری از در کساختار گزارشهای علمی، آموزش مهارتهای شکلی و محتوایی نگارش پایان نامه ، روش شناسی تحقیق و مطالعه ی تطبیقی روش ها تا کاربرد روشهای خاص را شامل می شوند در ادامه بحث چگونگی تدریس این مفاهیم در مقاطع مختلف تحصیلی در نمونه هایی از دانشکده های معماری دانشگاه های خارج و داخل کشور مقایسه می شود. از نکات مهم این بحث تفاوت معنادار دوره های کارشناسی ارشد معماری ( با ویژگی دوره های حرفه ای مکمل آموزش دوره های کارشناسی) با مقاطع مشابه در رشته های مهندسی و علوم پایه است حاصل این مطالعه پیشنهاد اهداف، ویژگی ها و محتوای درس روش تحقیق در مقاطع مختلف رشته ی معماری است آموزش اصول کلی گزارش نویسی و نکات فنی نگارش علمی در دوره های کارشناسی در چارچوب دروس عمومی، آموزش تطبیقی روشهای تحقیق با تاکید بر روشهای متناسب با هر گرایش در دوره های کارشناسی ارشد از جمله این پیشنهادهاست. در دوره ی دکتری با ورود بیشتر به حوزه ی تولید دانش، می توان به مباحث عمیق تری از روش شناسی تحقیق و روشهای خاص متناسب با گرایشهای فردی و موضوع هر رساله پرداخت