سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریده فروتن – کارشناس ارشد روانشناسی، دارای گواهینامه دوره مدیریت بحران از موسسه ه

چکیده:

زلزله یک پدیده طبیعی است که کشور ایران بارها شاهد وقوع ان بوده است .مدیریت بحران زلزله در ایران نیازمند همکاری تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی ب ا یکدیگر است ،چرا که دولت به تنهایی نمیتواند بار تمام مسئولیت ها را به عهده بگیرد .اما متاسفانه وضعیت کنونی ایران ، هیچ گونه افق روشنی را در زمینه درگیر کردن گروه های غیر دولتی در امر مدیریت بحران زلزله نشان نمی دهد. در مقاله حاضر ضمن بر شمردن نقش دولت و سا زمان های غیر دولتی در امر مدیریت بحران زلزله در ایران به بررسی ضرورت همکاری دو جانبه این دو می پردازیم و در نهایت چند راهکار عملی در جهت بهبود همکاری بین دولت و سازمان های غیر دولتی ارائه خواهد شد.