سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

بسیاری از الکتروموتورهای مشترکین کشاورزی و صنعتی، بدون خازن و یا با ظرفیت خاز ن کم نسبت به بار راکتیو الکتروموتورها استفاده می شوند. این امر موجب افزایش اضافه تلفات تحمیلی به شبکه های برق رسانی کشور می گردد. در این مقاله ضمن بررسی ارتباط ضریب قدرت و درصد تلفات قابل کاهش، سودآوری قابل ملاحظه نصب خازن برای مشترکین، حتی به صورت رایگان برای مشترکین کم انگیزه و به ویژه مشترکین کشاورزی نشان داده می شود. در این بررسی میزان نیاز خازن مشترکین کشاورزی و صنعتی به ترتیب حدود ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوار تخمین زده شده است.
باتوجه به محاسبات انجام شده سودآوری نصب رایگان خازن برای این مشترکین حدود ۱۰۰ مرتبه بیشتر از هزینه مفروض صنعتبرق برای توسعه تأسیسات تولید جهت تأمین ظرفیت متناسب با بهره برداری نامناسب مشترکین می باشد . علاوه بر راه حل اصلی پیشنهادی، چند گزینه و راهکار دیگر نصب خازن برای مشترکین کم انگیزه نیز بررسی می شود.درکنار مزایای اقتصادی ق ابل ملاحظه ، مزایای فنی متعدد و مسائل نگهداری و مشکلات جانبی به مراتب کمتر خازن های موضعی سوییچ شونده از طریق کنتاکتور الکتروموتورها، نسبت به بانک های خازنی و خازن های سوییچ شونده مستقل بررسی می شود.