سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کمال ایزدپناه – کارشناسی مهندسی صنایع (تولید صنعتی) شرکت گاز استان آذربایجان غربی

چکیده:

نگهداری و تعمیرات از مهمترین مقوله های مطرح در هر نوع صنعتی میباشد. شرکت ملی گاز ایران به عنوان قطب اصلی تأمین انرژی کشور نیز، نه تنها از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه بهشدت به آن وابسته است. در این مقاله ضمن بیان مفاهیم مقدماتی نگهداری و تعمیرات، لزوم تدوین و اهمیت یک سیستم جامع نگهداری و تعمیرات در شرکت ملی گاز ایران و مولفه های نظری و کاربردی آن تشریح خواهد شد. این سیستم در تمام زیرمجموعه های شرکت گاز و از جمله در خطوط انتقال گاز مطرح و دارای قابلیت اجرا خواهد بود. با اجرا شدن این سیستم از وضعیت فعلی که در بیشتر مواقع به پر کردن چند فرم خلاصه میشود رها شده و ضمن افزایش اعتماد و اطمینان به کارهای نت، از سرمایه های عظیم این صنعت صیانت خواهد شد. تجارب نویسنده مقاله در کمیته نت شرکت ملی گاز ایران نیز در تدوین متن نقش موثری داشته است.