سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی حسین قاسمی – دانشجوی دکترای اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیوندی که اطلاعات و جامعه با یکدیگر برقرارکرده اند موجب شده که تمامی پدیده های جامعه نیازمند اطلاعات گردند و تحول پدیده های اجتماعی در گرو ارتقای سطح دانش افراد جامعه باشد. یکی از پدیده های جامعه اطلاعاتی امروز، اقبال عمومی و فزاینده به ارتقای سطح دانش از طریق ادامه تحصیلات در سطوحعالی و تکمیلی می باشد. افزایش این تقاضا مستلزم اینست که ابزارهای جدید برای پاسخگویی به این نیاز فراهم شوند. مهارت های سواد اطلاعاتی شاید مهم ترین ابزاری باشند که علاوه بر تجهیز دانشجویان (و عموم افراد) به منظور ادامه تحصیل در مقاطع عالی و تکمیلی، به اسانی آنها را به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل می کنند و بدین ترتیب پس از پایان تحصیلات عالی و تکمیلی نیز ، ابزارهای لازم برای ارتقای سطح دانش و نیز برای روز امدی دائمی را در اختیار انان قرار می دهند.
در این مقاله پس از بررسی اهمیت سواد اطلاعاتی و نقش آن درجاعه امروز، شرایط نوین اموزش و ضرورت سواد اطلاعاتی به منظور ارتقای سطح آموزش و گسترش آن در سطوح مختلف و بویژه آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته اند.