سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر هدایی – دکترای ژئومورفولوژی

چکیده:

ایران به عنوان بخشی از کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا، جزئی از مناطق فعال تکتونیکی کره زمین محسوب می شود و رویداد زمین لرزه از ویژگی های بارز آن محسوب می شود و همواره موجب ایجاد خسارات و تلفات سنگینی بر پیکره شهرها و روستاهای کشور طی ادوار گذشته شده است. لذا شناخت ویژگی های لرزه خیزی مناطق و پهنه بندی خطر آسیب پذیری نواحی و مرکزی جمعیتی و سکونتی بسیار ضروری می نمای. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان ویژگی های ساختمان زمین شناسی، گستره کشور و روند تحولات زمین ساختی آن، اهمیت، اهداف و نتایج پهنه بندی و ریز پهنه بندی مناطق و مراکز جمعیتی و سکونتی در برابر احتمال رویداد زمین لرزه و عوامل موثر در ریز پهنه بندی مراکز شهری و روستایی تبیین گردد.