سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

موسی نجفی – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

در این مقاله قصد داریم به بررسی تکنولوژی آموزشی آورده شده و تکنولوژی آموزشی از دیدگاه چند صاحب نظر متخصص در این رشته تعریف می نمائیم. بعد از آن تکنولوژی آموزشی رویگردی مؤثر در توسعه ی کمی و کیفی نظام آموزش و پرورش را بیان کرده ، فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی را مطرح شده و همچنین ضرورت استفاده از فناوری آموزشی با توجه به اینکه یادگیری از طریق حواس مختلف انجام می گیرد نه فقط از طریق سخنرانی معلم و گوش دادن. موانع کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش را آورده و در پایان دوره های آموزش ضمن خدمت و پیشنهادهای در آخر آورده شده است.